dnes je 5.12.2023

Online kurz Expert na odpadové hospodárstvo junior vo verejnej správe
Produkt manažér

On-line kurz Expert na odpadové hospodárstvo  junior vo verejnej správe predstavuje okrem právnych predpisov a základných pojmov odpadového hospodárstva aj to, ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať, a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií v rámci odpadového hospodárstva. V lekciách nájdete odpovede na jednotlivé otázky ktoré sú zhrnuté v záverečnom teste. V jednotlivých lekciách nájdete odpovede aj na otázky: Kto podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Čo obsahuje žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti?

Tento on-line kurz prináša odborné informácie v nadväznosti na znenia konkrétnych právnych predpisov, do ktorých môže užívateľ priamo nahliadnuť.

Kurz vedie Ing. Mária Hrmová - EnviroConsulting s dlhoročnou praxou v OH, ktorá Vám na kurze odpovie na Vaše otázky o problémoch z praxe.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Výhody, ktoré získate absolvovaním ON-LINE kurzu:

 • Celý kurz môžete absolvovať v pokoji na svojom PC a podľa vlastného tempa.
 • Získate najdôležitejšie poznatky z oblasti odpadového hospodárstva.
 • Cieľom kurzu je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa ste pracovali s odpadmi v súlade s platnými predpismi a čo najbezpečnejšie.
 • Kurz je orientovaný na legislatívnu ale aj praktickú stránku odpadového hospodárstva.
 • Dozviete sa všetko potrebné o tom ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
 • Máte možnosť sa zadarmo prihlásiť na webinár Základné informácie pre prácu odpadára, ktorý vedie Ing. Mária Hrmová a môžete sa jej spýtať rôzne otázky aby ste sa zdokonalili v problematike odpadového hospodárstva.
 • Ako bonus v on-line kurze nájdete videoseminár od lektora zameraný na odpady.
 • Úspešným vyplnením záverečného testu získate certifikát o absolvovaní kurzu.

ON-LINE kurz je určený:

 • všetkým, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s odpadmi,
 • tiež tým, ktorí sa zaujímajú o odpadové hospodárstvo.

Ako bude ON-LINE kurz prebiehať?

 • Lekcie obsahujú praktické informácie s ukážkami z praxe.
 • Ku všetkým absolvovaným lekciám sa môžete vrátiť pomocou svojej osobnej stránky.
 • Na záver absolvujete test, na základe ktorého získate kvalifikačný certifikát o absolvovaní tohto on-line kurzu.

Certifikát po úspešnom absolvovaní on-line kurzu

Autor:

Ing. Mária Hrmová
Ing. Mária Hrmová

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie. Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.

 
Špeciálny webinár k online kurzu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.